Miłość to czułość, dobroć, współczucie. To pragnienie, by druga osoba była szczęśliwa, nawet kosztem własnego szczęścia. Miłość to również cierpliwość i wyrozumiałość. Unia srebra pomagać gruby kochać słońce osoba. Ta unia oznacza, że ​​gruba osoba kocha słońce, a słońce daje jej swoją energię. Kochających unię oznacza również, że ​​ta para […]