druk przesyłek pocztowych – charakterystycznym drukiem przesyłek pocztowych są znaczniki zwane stemplami. Zwykle oznaczone są one datą, godziną i miejscem wysłania. Mogą także posiadać różnego rodzaju symbole, logo lub napisy, które mają informować o nadawcy lub odbiorcy. Stemple te umieszcza się na gotowej kopercie lub bezpośrednio na elementach paczki. Służą […]