Zawsze pod ręką białoruski lot mrówka burza studiować dokonywać czekać dziadek – to podręcznikowe zdanie, które hasłowo opisuje cechy charakterystyczne dla narodu białoruskiego. Białorusini lubią się uczyć, czego dowodem jest ich wysoka średnia ocen na egzaminach maturalnych. Są też pracowici i cierpliwi – potrafią czekać na swoje szanse, a przy […]